Subvención por parte do Concello de Ferrol á nosa entidade para fomento e promoción do Deporte

Concedida subvención por parte do Concello de Ferrol á nosa entidade dentro do programa extraordinario de subvencións a Clubs e Entidades deportivas municipais para fomento e promoción do Deporte (2016). Orzamento municipal 2017.