Subvención do Concello de Ferrol a Grupo Bazán

SUBVENCIÓN DO CONCELLO DE
FERROL Á NOSA ENTIDADE
9 de enero de 2023
Dentro do programa de subvencións a clubs e entidades deportivas
municipais para o fomento e promoción do deporte, non foi concedida a
cantidade de 4.683,15 €

A nosa sociedade adheriuse ao plan da Xunta de Galicia do bonodeporte, co
que os nosos deportistas poden descontar as cotas dentro desta plan.