» TALLER DE LIGHTROOM» actividade para socios da sección de fotografía

Días 19 e 26 Febreiro de 19:00 a 22:00 » TALLER DE LIGHTROOM»

Trátase dun taller de iniciación.

Día 19 – Introdución a LR e Fluxo de traballo:

Introdución a LR: O «todo nun» de Adobe. Filosofía, funcionamento e versións.

Desde a cámara á foto final: Importar fotos, selección, organización, revelado e exportación.

Exemplo de fluxo de traballo cunha sesión de fotos.

Día 26 – Parte práctica.