ASEMBLEA XERAL ORDINARIA 2017 (día 16 de febreiro )

Convócase para o xoves 16 de febreiro, ás 19:45 en primeira convocatoria e ás 20:15 en segunda convocatoria, a Asemblea Xeral Ordinaria da asociación co seguinte:

Orde do día:

  1. Lectura e aprobación do acta da asemblea xeral 2016.
  1. Memoria actividades 2016
  1. Balance económico 2016
  1. Rogos y preguntas

A continuación celebrarase a Asemblea Xeral Extraordinaria

ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA

Orde do día

  1. Renovación cargos da Xunta directiva.