TEMPADA DE KÁRATE 2015-16 (Septiembre 2015-Julio 2016)

TEMPADA 2015-16

(Setembro 2015-Xullo 2016)

As clases impartiranse os luns, mércores e venres pola tarde, establecéndose os horarios en función do nivel deportivo e idade

COTA SOCIAL:     1,50 €/mes.

Para aqueles que abonen a actividade por banco e comecen a actividade en:

Setembro-decembro: esta cota abonarase todos os meses ata decembro, e en xaneiro pasarase a cota social anual de 18,00 €.
Xaneiro-xullo: Procederase ao cargo da cota anual correspondente a multiplicar por 1,50 € polo número de meses restantes do ano (ata decembro).

Os que paguen a través de nómina, descontaráselles 1,50 €/mes durante todo o ano.

COTA ACTIVIDADE: 27,00 €

Os RECIBOS PASARANSE Ao COBRO O DÍA 10. AQUELES QUE NON AVISARAN DA BAIXA ANTES DO DÍA 5 DEBERÁN ABONAR A COTA.