TEMPADA DE JUDO 2015-16 (Setembro 2015-Xullo 2016)

TEMPADA 2015-16

(Setembro 2015-Xullo 2016)

As clases impartiranse os martes e xoves pola tarde, establecéndose os horarios en función do nivel deportivo e idade

COTA SOCIAL:   1,50 €/mes.

Para aqueles que abonen a actividade por banco e comecen a actividade en:

Setembro-decembro: esta cota abonarase todos os meses ata decembro, e en xaneiro pasarase a cotas social anual de 18,00 ?.
Xaneiro-xullo: Procederase ao cargo da cota anual correspondente a multiplicar por 1,50 ? polo número de meses restantes do ano (ata decembro).

Os que paguen a través de nómina, descontaráselles 1,50 €/mes durante todo o ano.

 

 

CUOTA ACTIVIDAD: 23,50 €

 

Os RECIBOS PASARANSE Ao COBRO O DÍA 10. AQUELES QUE NON AVISARAN DA BAIXA ANTES DO DÍA 5 DEBERÁN ABONAR A COTA.