SUBVENCIÓN DO CONCELLO DE FERROL Á NOSA ENTIDADE

Dentro do programa de subvencións a clubs e entidades deportivas municipais para o fomento e promoción do deporte, non foi concedida a cantidade de 5.172,15 €