SUBVENCIÓN DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA Á NOSA SOCIEDADE

Aquí pode verse algunha das adquisicións grazas á subvención da Deputación da Coruña.

Un spy para o noso J80, 2 optimist e 6 xogos de velas, material diverso para adestramento de tenis, 2 bicicletas estáticas para o ximnasio e unha pneumática para a sección de vela.